Sản Phẩm

DỰ ÁN

thông tin liên hệ
Mr. Nguyễn Phúc Hưng
P. Kinh Doanh - 0909 212 214

Mr Nguyễn Thi
-

hình ảnh nhà xưởng & một số máy móc thi công

Máy cắt 1 đầu
Máy cắt 1 đầu
Máy cắt 2 đầu
Máy cắt 2 đầu
Máy dập
Máy dập
Máy ép góc
Máy ép góc
Máy phay 1
Máy phay 1
Máy phay 2
Máy phay 2
Xưởng sản xuất
Xưởng sản xuất